Skab dit eget drømmejob top banner100

Forfatter:
Jobs.dk 100

Skab dit eget drømmejob

Vågner du op til det, du vil betegne som dit drømmejob? Hvis svaret er nej, kan der være flere årsager til hvorfor, og mange af dem kan du rent faktisk selv påvirke.

En europæisk undersøgelse viser, at op mod 60 procent af europæerne ville vælge en anden karriere, hvis de fik muligheden for at vælge om. Danmark trækker positivt ned i denne statistik, idet vi er et af de europæiske lande med højest jobtilfredshed. Alligevel er det ikke alle, der har fundet sit kald på arbejdsmarkedet. Bredtfavnende undersøgelser har påvist, at der i nogen grad er sammenhæng mellem øget indtægt og en personlig fornemmelse af velvære. Samtidig peger flere undersøgelser på, at man kan nå et mætningspunkt for hvornår indtægten bliver så stor, at den ikke længere biddrager til ydereligere velvære. Der kan altså påpeges velfærdsmæssig gevinst i velbetalte jobs, dog er penge ikke alene nok til at skabe ’drømmejobbet’. Man træffer typisk beslutninger om karrierevej i en ung alder, og mange føler sig herefter bundet. Når man er ung kan det være svært at vide, hvilken karrierevej og hvilket arbejde, der på sigt vil give mest lykke. Nogle rammer ’spot-on’, andre føler sig aldrig helt hjemme i deres faggruppe. En filosof peger på, at mennesker let kommer til at følge en karrierevej, der i samfundet anses som værende prestigefuld, men som man ikke føler sig som ét med. Et godt råd er derfor at få så mange erhvervsmæssige erfaringer som muligt i løbet af og inden studietiden. Denne filosof mener, at drømmejobbet ikke kan findes; det er nogen man vokser ind i. Det kan derfor være svært at vide, før man har prøvet.


Skab dit eget drømmejob right large image

Tvivlen opstår som regel, fordi man ikke har anerkendt sit valg, eller fordi men mentalt ikke har truffet sit endelige karrierevalg. Tanken om, at der er en risiko ved at investere for meget af sig selv i noget, som man måske ikke ønsker at beskæftige sig med på længere sigt, er forståelig. Denne tanke kan dog være hæmmende, da det sjældent er muligt at skabe nye muligheder ved ikke at vælge. Påpasselighed i forhold til at binde sig til noget, kan medføre, at muligheder, både inden for dine nuværende kompetencer, men også inden for en anden faggruppe du finder mere interessant, flyver lige forbi dig. Ikke at vælge bliver dermed et hæmmende valg. I en undersøgelse er det påvist, at hver femte adspurgte føler, at deres ’almindelige’ job er blevet et ønskejob. De er vokset ind i jobbet, og føler dermed en større glæde ved det. De har lagt hæmningerne og tvivlen bag sig. Det er forskelligt hvad man vægter, når et job skal vurderes som et drømmejob. Blandt akademikere viser en undersøgelse, at mere end 70 procent prioriterer et højt fagligt niveau. Samtidig vægter mere end 60 procent kolleger og arbejdsvilkår højt. I den lave ende findes blandt andet løn på omkring 13 procent og internationale muligheder på lige over 35 procent. Hvis man ønsker et drømmejob, et job hvor man føler sig veltilpas og udfordret, bør man gøre sig flere overvejelser. Hvilken løn tilfredsstiller netop dig? Er du på den rette karrierevej, eller er det tid til et skift? Hæmmer tvivl dig i at leve dig fuldt ind i jobbet? Hvad er vigtigt for dig? Få klarlagt hvilke kriterier du har i forhold til et drømmejob, herunder arbejdspladsen, kolleger, løn og internationale muligheder. Disse parametre kan ændres, måske ikke af dig alene, men i fælleskab. Drømmejobs og ikke mindst drømme arbejdspladser skabes, de opstår ikke ud af det blå.