Promover dig selv som en professionel top banner100

Forfatter:
Jobs.dk 100

Promover dig selv som en professionel

Nogle ved det, andre gør det ikke; den traditionelle jobsøgning er kun én vej at gå for at nå drømmejobbet. En anden vigtig fremgangsmåde er at synliggøre sig selv i de rette fora, men hvordan gøres dette?

Flere eksperter har forholdt sig til, hvordan de sociale medier, karrieremesser og dit netværk bedst muligt udnyttes til at sælge din viden, talent og kompetencer. Eksperternes budskab lyder, at opbygningen af netværk samt et troværdig og personligt brand ikke stables på benene i løbet af en formiddag, men derimod er et projekt, som ikke drejer om sælge sig selv, men om at være aktivt til stede.


Promover dig selv som en professionel right large image

Målet er inspiration, indsigt og information

’Networking’ handler om åbenhed og nysgerrighed - man ønsker at komme i kontakt med mennesker, der på længere sigt kan biddrage med vigtig information om virksomheder og jobs. Sociale medier eller et kaffemøde kan være en god måde at etablere kontakt til virksomhedernes ’gatekeepers’. Vælg den form for kontakt der passer bedst til dig. Det er vigtigt, at du i første omgang ikke har for meget fokus på, hvorvidt din kontakt kan skaffe dig et job. Prioriter derimod vidensindsamling og inspiration. Husk derfor, at det ikke altid er en fordel at søge job direkte i dit netværk. Dit eget netværk samt dit netværks netværk kan du bruge til at få viden og kontakter, der senere kan hjælpe dig i forhold til jobmuligheder. Samtidig kan dit netværk bruges til optimering af din ansøgning og relevant viden i forhold til eventuelle samtaler. Som nyuddannet kan man have udfordringer ved at se, hvorfor man skal bruge tid på netværk, og det kan for mange generelt være svært at se nogen kortsigtet nytte af netværk. Ifølge en ekspert er det dog aldrig spild af tid. At bruge tid på at ’networke’ kan gøre dig vant til samtalesituationen og til at svare kort og konkret på, hvad lige netop du kan tilbyde. Samtidig kan det være med til at holde dig up-to-date på områder, som du har interesse for. Senere kan det øge din værdi på arbejdsmarkedet, at du har kompetencer inden for networking, da virksomheder i stigende grad sætter pris på medarbejdere, som er dygtige til at networke.

Ikke hold dig tilbage

Eksperter kender de sociale mediers veje og ikke mindst vildveje særdeles godt. De har erfaret, at mange, også nyuddannede og jobsøgende, har ubegrundede hæmninger i forhold til deltagelse i faglige debatter på sociale medier. Såfremt man holder en god og respektfuld tone, er der dog sjældent nogen god grund til ikke at forsøge at deltage i debatten. Særligt som nyuddannet kommer man med et stort momentum. Benyt dette til at stille friske, faglige spørgsmål til at bringe din tilegnede viden og underen på banen. Som ung og nyuddannet kan det virke grænseoverskridende at tage del i debatter online. Det er dog vigtigt at huske, at du ikke behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang, du debatterer på nettet. Banaliteter har ofte en vigtig plads i disse diskussioner, og vær ikke bange for at bringe dem på banen. Det der kan virke banalt for dig, kan for andre være helt ny viden - ikke alle er eksperter inden for samme felt. Dit input til debatten vil derfor være spændende for mange.

Troværdighed tager tid at opbygge

Det er sjældent set, at virksomheder hyrer medarbejdere blot på baggrund af deres online tilstedeværelse samt deltagelse i faglige debatter på sociale medier. Det er dog stadig af en vis vigtighed, at du har en stærk online troværdighed i forbindelse med en ansættelsesproces. Det ser godt ud for dig, hvis virksomheden føler, at de kan trække den viden og de værdier, som du har tilkendegivet online, ind i virksomheden. Ifølge en ekspert, kan man sjældent overvurdere ens online-tilstedeværelses betydning, når det kommer til rekruttering. Der sker løbende en digital udvikling, og denne har kun medført, at online-medier har fået en væsentligt større betydning. I Danmark kommer vi langsomt tættere på en tilstand, hvor næsten alle virksomheder laver et online baggrundstjek af jobkandidater før ansættelsen. Disse tjek kan ende med, at virksomheden støder på indhold, som medfører, at en kandidat frasorteres.

At være tilstedeværende online er mere end blot selvprofilering

Hvilke og hvor mange sociale medier du er til stede på, er ikke af største betydning for succesfuld personlig branding. Det handler derimod om, at være aktivt deltagende i de rette fora og faglige netværk, hvor dine faglige kompetencer kommer i spil og får lov at blomstre. At gøre sig selv synlig og troværdig på de sociale medier tager tid. Det kan være en langsommelig proces. Troværdighedsaspektet kan tage særlig lang tid at opbygge, da dette er baseret på de opfattelser, som andre har erhvervet af dig, gennem de kommentarer, spørgsmål og andet indhold du deler online. Det er derfor vigtigt at udvælge de netværk og fora, som giver dig mulighed for at biddrage med noget konstruktivt og positivt. Din online tilstedeværelse kan være til gavn, også selvom du ikke mangler et job for nuværende. Gennem online medier er det muligt at erhverve indsigtsrige informationer, som på længere sigt kan være ganske brugbare. Online er der samtidig muligheder for at se, hvor andre med samme baggrund som dig har gjort karriere. Hermed kan man også få klarlagt, hvilke kompetencer andre har haft succes med, og dermed hvilke der kan være værd at tilegne sig.