HR-cheferne: Her er fejlene, der ikke må opstå i dit CV top banner



100

Forfatter:
Jobs.dk 100

HR-cheferne: Her er fejlene, der ikke må opstå i dit CV

HR-chefer ser på hundredevis af CV’er hver eneste måned, og desværre ser de typisk de samme ærgerlige og store fejl, der kan få dig til at fremstå som useriøs og sjusket. Gudskelov er disse fejl ikke så komplicerede at få bragt i orden.

Fejl 1 – For langt CV

En stor mængde undersøgelser har påvist, at et CV ikke altid har mange sekunder på en HR-medarbejders bord. Derfor bør dit CV være så kort og præcist som muligt, og ikke en 14-siders rapport om irrelevante oplysninger. Fokuser på virksomheden og stillingen som du er interesseret i. En HR-direktør beretter om meget lange CV’er med store mængder af overflødige oplysninger. Denne HR-chef synes bedst om korte og præcise CV’er, der indeholder en overskuelig oversigt, over det man har arbejdet for og med.

HR-cheferne: Her er fejlene, der ikke må opstå i dit CV left large image

Fejl 2 – En kompetenceliste uden eksempler

Et CV opstillet med kompetencer i punktform er let at læse og overskue. Ifølge en HR-chef, giver dette dog ikke et optimalt billede af de arbejdsopgaver som man er i stand til at løse. Skriver man eksempelvis at man er samarbejdsvillig og fleksibel, skal disse kompetencer begrundes med erfaringer, der viser netop dette. Samtidig skal man ifølge en anden HR-chef være opmærksom på at vise, hvilke kompetencer man har fået gennem sine erfaringer. Sagt med andre ord skal man forsøge at undgå opremsninger af erfaringer, der ikke konkret viser hvilke kompetencer disse har medbragt.

Fejl 3 – At nævne sine ældste erfaringer først

Nogle har muligvis hørt det før, men det kan ikke siges for ofte: Det skal gøres nemt for modtageren at læse dit CV. Derfor er det ikke altid den bedste idé, at starte med at fortælle om sit fritidsjob der ligger mange årtier tilbage. En HR-chef har læst rigtig mange CV’er, der lever op til netop denne fejl; folk starter med deres ældste erfaringer. Det foreslås i stedet, at man tager brug af omvendt rækkefølge, altså, at man starter med de nyeste erfaringer først. Så kan læseren selv stoppe, når erfaringerne ikke længere er relevante eller interessante i forhold til jobbet. Samtidig anbefales det, at man uddyber sine erfaringer med hvilke resultater der er opnået deraf.

Fejl 4 – At sende et standard CV

Når du anvender en standard skabelon til dit CV, skal du huske på, at dette typisk ikke passer til de samme virksomheder og stillinger. En HR-chef fortæller, at det er vigtigt at ens CV tilpasses til det job, som man vil søge. Dermed kan de mest relevante erfaringer og kompetencer bedre fremhæves, i forhold til hvad der efterspørges. Man bør altså ikke sende et standard CV. Dette bekræftes af en anden HR-chef, som ofte ser ansøgere der har sendt den samme ansøgning til mange virksomheder, uden at have ændret virksomhedsnavnet.

HR-cheferne: Her er fejlene, der ikke må opstå i dit CV left large image

Fejl 5 – Store huller på sit CV

Et hul på ens CV der blot fylder nogle få uger, bliver der typisk ikke lagt mærke til. Men hvis hullerne begynder at strække sig over hele år, kan det tolkes som, at du forsøger at skjule noget. En HR-chef mener, at ærligheden er det der skal prioriteres højest i ens CV. Man bør være ærlig og undgå huller i ens CV. Huller kan virke mystiske, hvis ikke der blive redegjort for dem. Samtidig anbefales det, at man undgår stavefejl samt fejl i årstal, og at månederne skrives ud. Dette er en anden HR-chef enig i. Hvis der opstår huller på CV’et, der strækker sig over længere perioder, og som ikke er beskrevet nærmere, kan det efterlade arbejdsgiveren med et indtryk af, at ansøgeren forsøger at skjule noget, og hvad kan det så være? At din egen virksomhed måtte dreje nøglen om efter blot et halvt år, er næppe noget du er stolt af, men hav det alligevel med på dit CV. Dermed behøver arbejdsgiveren ikke at bekymre sig for, hvad der er skjult bag hullet.

HR-cheferne: Her er fejlene, der ikke må opstå i dit CV right small image
Fejl 6 - At skrive forkerte informationer

For nogle siger det sig selv, at ens CV ikke skal indeholde fejlagtige informationer. Men ifølge undersøgelser der er foretaget af over 3000 CV’er i England, indeholder hele 63% af CV’erne information der er forkert, eller information der ikke stemmer overens med det forventede. En HR-chef mener, at det er grundlag for et afslag på job ansøgningen, hvis et CV indeholder faktuelle fejl. Et eksempel på dette kunne være hvis uddannelser og ansættelser overlapper hinanden tidsmæssigt. Opfordringen herfra lyder på at kigge dit CV igennem igen, og få rettet op på eventuelle faktuelle fejl.

Fejl 7- Dårlig CV-struktur

Den sidste fejltype vi vil beskrive, omhandler sproglig struktur i CV’et, eller manglen på samme. Denne fejl støder en HR-chef ofte på. Der lægges for lidt vægt på CV’ets struktur samt sprogets tydelighed, mener denne chef. CV’et skal helst give læseren et hurtigt overblik over hvilke erfaringer, kompetencer, uddannelser og andre oplysninger med relevans for evnen til at vretage jobbet, som ansøgeren besidder. En HR-chef mener ikke kun, at strukturen kan give problemer i forhold til læsbarheden af ens CV, det kan samtidig give et misvisende billede af din personlighed. Denne HR-chef mener, at opstillingen af ens CV fortæller noget omkring ansøgerens personlighed. Ligesom en tidligere HR-chef anbefaler denne, at man starter med det nyeste og derefter går baglæns. Dermed er man sikret, at det mest relevante er det der læses først.