Få job gennem dit netværk top banner100

Forfatter:
Jobs.dk 100

Få job gennem dit netværk

Kun hvert tredje ledige job annonceres, resten hører du først om, når de er blevet besat. Lige netop derfor kan netværksbaseret jobsøgning være til stor gavn, da du herigennem vil få indsigt i stillinger, som ikke annonceres. Dit netværk kan blive dine øjne og ører, såfremt du mestrer netværksarbejdet.

Andelen af ansættelser, hvor arbejdstager og arbejdsgiver mødes uden om den klassiske stillingsannonce, vil selvfølgelig variere fra branche til branche og fra jobkategori til jobkategori. Dog er der en generel tendens til, at kun 35-50 procent stillinger besættes på den klassiske måde. Det betyder, at mellem 50 og 65 procent af alle stillinger besættes gennem netværk. At kunne bruge sit netværk og dets netværk i forbindelse med jobsøgning er derfor af største vigtighed. For mange kan netværk og jobsøgning gennem disse virke uhåndgribeligt, hvilket det også kan være i starten. Job via netværk er baseret på erfaringer, ikke teori. Det er svært at læse sig til at blive en god ’networker’, det er noget der kræver, at man kaster sig ud i det. Man kan læse sig til gode råd, men der er ikke nogen hel specifik pejlesnor. Som hovedregel handler det om at være forberedt. I forbindelse med traditionel jobsøgning er CV’et som oftest altafgørende. Når man bruger sit netværk til jobsøgning, er CV’et stadigt betydningsfuldt. Dog handler det samtidig i høj grad om at kunne beskrive gennem tale, hvilke evner man egentligt besidder, samt hvad man har med i rygsækken til sin næste arbejdsgiver. Man skal evne, på kort og konkret vis, at fremlægge sig selv og sine forcer.


Få job gennem dit netværk right large image

Netværksbaseret jobsøgning kan gribes an på mange måder. Én måde at starte på, er ved at gøre det helt klart for dig selv, hvad du er god til og hvad du kan tilbyde. Når det står helt skarpt, hvem du er og hvad du kan, handler det om at få overblik over sit netværk. Udvælg de mennesker i netværket, som du først vil tage kontakt til og holde netværkssamtaler med. Så snart de er kontaktet, er du i gang med at ’networke’, og muligvis allerede et skridt tættere på en ansættelse. På sigt skal du forsøge at udvide dit netværk, og ikke lade dig begrænse til de få personer du valgte til at starte med. Du kan nu forsøge at arbejde dig ud i dit netværks netværk, og måske endda dit netværks netværks netværk. Tag dog ét skridt af gangen, således at du kan holde styr dine netværk. At tage kontakt til nye mennesker vil både være grænseoverskridende, nervepirrende og kræve hårdt arbejde. Samtidig er det spændende, lærerigt og ikke mindst givende.

Få job gennem dit netværk left large image

En gennemarbejdet omgang netværksarbejde vil i det fleste tilfælde bære frugt, og som tidligere nævnt besættes flest jobs på denne måde. Det er dog vigtigt at huske, at netværksarbejde ikke skal være målrettet én enkel ansættelse, og når du så er i job lægges netværksarbejdet bag dig. Fortsæt dit netværksarbejde, måske med lavere intensitet end da du var ledig, men fortsæt. Det fuldførte netværksarbejde vil være til stor gavn næste gang du er på udgik efter et nyt job. Du kan samtidig være til gavn for menneskerne i dit netværk, og derigennem måske have indflydelse på dine kommende kollegaer. Klarlæg hvem du er og hvad du kan. Bevæg dig ud i dit kendte netværk, og senere videre til netværks netværk. Fortsæt arbejdet, også når du er beskæftiget - det kan være givtigt på sigt.